ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (18 พ.ค. 2561)