ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (24 พ.ค. 2561)