ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (27 มิ.ย. 2561)