ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (3 ก.ค. 2561)