ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (20 ส.ค. 2561)