ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ค. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร มีความประสงค์ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานเช่ารถยนต์ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,311,750 บาท รายละเอียดดังแนบ

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์051