ประกาศ ช.พ.ค และ ช.พ.ส จำนวนสมาชิกและสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำงวดเดือน มิถุนายน 2561 (สำนักอำนวยการ) (11 ก.ค. 2561)