ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ-2566-1.pdf