ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 900 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 900 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว และปรับปรุงลิฟต์โดยสาร ขนาด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ตัว ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารฯ
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารฯ.pdf