ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565