ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2566.pdf