ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องโครงการแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565