ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึกษา 1579 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วน 1579 ปีพ.ศ.2566
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/08/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วน-1579-ปีพ.ศ.2566.pdf