ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Web server ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ web server
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/10/ประกาศเชิญชวนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ-web-server.pdf