ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students)ประจำปี 2561

ตรา-BIC

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ
(Teacher Training Students)ประจำปี 2561

 

         ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครู (Teacher Training Students) ประจำปี 2561 จำนวน 31 คน ไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ความละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น 
         กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ได้อนุมัติทุนให้แก่ครูของไทยซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 5 คน โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนมีหนังสือแจ้งยืนยันการรับทุนไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน ขอให้เดินทางไปยื่นหนังสือสละสิทธิ์โดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ประเทศญี่ปุ่น จะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัย และวันเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนสิงหาคม 2561

 

ตรวจสอบรายชื่อ Click..

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กรกฎาคม 2561