ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโอมาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโอมาน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 ตุลาคม 2561