ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลคูเวต

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2562