ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโอมาน (19 ก.ค. 2562)

ยอjpg700

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ที่ได้รับการเสนอชื่อไปยังรัฐบาลโอมาน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2562