ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

LOGOBIC

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร : Click..

***************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 กันยายน 2561