ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (19 มิ.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563
(Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2020)
หลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training College Students

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2020) ในหลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training College Students โดยได้ปิดรับสมัครลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นั้น


          บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตามสนามสอบต่างๆ ที่กำหนด ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

ตรวจสอบรายชื่อรายชื่อผู้สอบ C2020
 รายชื่อผู้สอบ S2020

 

กำหนดการสอบวันที่ 23 มิถุนายน 2562 Click..

**********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มิถุนายน 2562