ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน 2562 – 2563 (9 ก.ค. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน 2562 – 2563
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กรกฎาคม 2562