ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2019 -Teacher Training Students-

          ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น

          บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะทำการเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย และจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 7 คน รายชื่อตามไฟล์ที่แนบ Click..

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปรับฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยขอให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมการประชุมได้ที่ japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp ภายในเวลา 12.00 ของวันที่ 6 มีนาคม 2562

**********************************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2562