ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Internet Gateway)
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์-Internet-Gateway.pdf