ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 7/2562 (2 ก.ค. 2562)