ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (27 ม.ค. 2563)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image270120012826(2).pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.22 MB