ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3 ม.ค. 2563)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ที่มา… สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 02 628 5637,9 ต่อ 1805

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image030120090930.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.23 MB