ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน) (12 ม.ค. 2561)