(ศธจ.เลย)บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒๙ ราย ดังนี้วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๕ ราย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๕ ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๗ ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๓ ราย วิชาเอกเคมี จำนวน ๑ ราย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๓ ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย และวิชาเอกประถมศึกษา จํานวน ๑ ราย โดย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธาน และนายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยก่อนเดินทางไปรายงานตัว ณ เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดต่อไป