นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าคารวะ และรายงานตัวกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าคารวะ และรายงานตัวกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อน และการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป