นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา