นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบหมาย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดแม่สารป่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี