นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนเอกชนในกำกับ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นายสมโภชน์  ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นางณัฐนันท์ เสมอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนเอกชนในกำกับ ณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา และ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน