นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม