ติดต่อ/สอบถาม

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary for Education

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

 

{google_map}13.7662566,100.5076525|address|width:550|height:550|{/google_map}