ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม (Online Learning Market) (28 ก.ค. 2564)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการรับสมัคร :

เปิดรับสมัคร               21 กรกฎาคม 2564       เวลา 09.00 น.

ปิดรับสมัคร                สิงหาคม 2564          เวลา 16.00 น.

หลักสูตรดังนี้

1. วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย

2. คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม

3. โครสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด

4. แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต

5. EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย

6. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined

7. Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย

8. ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง

9. Active Learning

10. พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
162784
  • ขนาดไฟล์ : 0.16 MB
icon_type
162785
  • ขนาดไฟล์ : 0.17 MB
icon_type
162786
  • ขนาดไฟล์ : 0.17 MB
icon_type
162787
  • ขนาดไฟล์ : 0.17 MB