ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ▪️ ตลาดที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์”

#ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ▪️ ตลาดที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” มียอดลงทะเบียนหลักสูตรนี้มากที่สุด 131,204 ราย (update เวลา 14.45 น. รวม 133,015 ราย)

วิทยากร
– นางธมลวรรณ สุดใจ (#ครูมัดซีนาบอน)
– นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (#ครูนกเล็ก)
– นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (#ครูชิน)

ลิงก์เข้าอบรม*
http://moemarket.moe.go.th

*เข้าระบบอบรม และเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมิน ด้วยเบอร์มือถือ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์หลังอบรม กรณีลืมรหัสผ่าน หรือพบปัญหาในการอบรม ติดต่อไลน์ผู้ประสานงานในแต่ละจังหวัด
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gywRoW2tuAbcKRQf_T4DLspiaIyrnOKOILRJbujsAjU/htmlview?fbclid=IwAR3dJHFMmRoK2FdsD07LgCK2Bn2bPpPmuYN6Q0RmXTn68J-usyFGiCW5wdw