ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี อำเภอหัวหิน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอนุชฑิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในอำเภอหัวหิน ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!