ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปี 2565

1. จดหมายขาวลงหนา สป gat ปว

 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมาตรวจตรวจความเรียบร้อยในการสอบ GAT/PAT ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!

1. จดหมาย gat ปว