ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอปราณบุรี และอำเภอหัวหิน

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอนุชฑิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนสมถวิลหัวหิน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนดรุณศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!