ตรวจประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงาน กศน.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางอังคนา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงาน กศน.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัด ณ สำนักงาน กศน.อำเภอสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด สำนักงาน กศน.อำเภอปราณบุรี และโรงเรียนภัทราวดี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!