ตรวจความพร้อมการใช้ห้องของอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารธุรการ) ที่ดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมนพคุณ

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความพร้อมการใช้ห้องของอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารธุรการ) ที่ดิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ของโรงเรียนมัธยมนพคุณ เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งในการขอใช้ห้องของอาคารเรียนและเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!