ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา ตามอัธยาศัย เรื่อง การป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดและภัยทางสังคม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา ตามอัธยาศัย เรื่อง การป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดและภัยทางสังคม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี