จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”

#ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม กลับมาอบรมต่อสัปดาห์นี้ กับหลักสูตรน่าสนใจ

▪️ ตลาดที่ 6 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน”

โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

สำหรับเงื่อนไขในการรับเกียรติบัตรหลังอบรมทางออนไลน์ เน้นย้ำกติกา 3 ข้อ คือ
1. ต้องสมัครเข้าอบรม ในแต่ละหลักสูตร (กำหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง หากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ประสานงานโครงการในแต่ละจังหวัด)
ลิงก์ http://moemarket.moe.go.th
2. เข้าอบรม ด้วยเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนเท่านั้น
3. หลังอบรม ต้องประเมินผลการอบรมทุกครั้ง ดูน้อยลง