จังหวัดพิษณุโลก สอบสาธิตการสอนออนไลน์ ผู้ติดโควิด 19

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  จัดสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอนออนไลน์แก่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17  ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุรสิทธิ์  ลาภอินทรีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจความพร้อมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสัมภาษณ์ และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าสอบจำนวน 6 ราย แจ้งต่อคณะกรรมการว่า ได้ติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ไม่สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการได้ ทางสำนักงานศึกษาธิการพิษณุโลก จึงดำเนินการจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอนออนไลน์ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกคน

สำหรับการสอบในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข จำนวน 699 คน แบ่งการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ออกเป็น 4 วัน คือ 12-13,19-20 มีนาคม 2565 และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 230 คน ได้เข้ารับการตรวจ ATK 100 % เพื่อความเชื่อมั่นตามมาตรการป้องกันโรคโควิท 19 อย่างเคร่งครัด