งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 หน่วยจัดงานวันครูอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”
โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 500 คน