“งานวันครูจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566”

“งานวันครูจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566”

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจ ของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท และดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา อ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี