งานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

งานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
“วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นำโดยนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และคณะเข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก