คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค (17 ส.ค. 2561)