คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. ศธ. (03 พ.ย. 2560)

031117moe01p003

Download เอกสารได้ด้านล่าง

1. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ครั้ง 2

2. คำสั่งที่ 29/2560 ตำแหน่ง 38 ค.(2) และ38 ค.(1) สังกัดอื่นๆ

3. คำสั่งที่ 30 รับย้ายศึกษานิเทศก์สังกัด สพฐ.