คณะอนุกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565 วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

คณะอนุกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อติดตามสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันคุณงามความดีครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายชัยวัฒน์  คำอินทร์  ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี 2565  ราย นายประเวศ  สมประสงค์  ครูชำนาญการพิเศษ   วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในด้านการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และการเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา  วันนี้เป็นวันที่ 3  จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 4 ราย ของจังหวัดกาญจนบุรี

 ดูภาพกิจกรรมได้ที่  >>  วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว